Hem


The Hub of Entrepreneurship

Falun Borlänge-regionen har tillsammans med Hamarregionen utvikling erhållit medel för att stimulera entreprenörskapet och nyföretagandet, som under en längre tid haft en negativ trend i regionen. Projektet pekar särskilt på de möjligheter som ökad mångfald i samhället ger för ett mer differentierat, nyskapande, kreativt och innovativt näringsliv. Projektmålet är att skapa och sprida en ny svensk-norsk metod där man använder sig av kreativa processer och människors olikheter för att skapa nya innovativa idéer och tillväxtföretag. Projektet pågick 1 maj 2016 – 30 juni 2019 och genomfördes med stöd av Interreg Sverige Norge och Region Dalarna.


Vad? Varför? Hur?

Fler företag behöver startas i regionen. Att hitta fler som kan tänka sig att starta ett företag. Då räcker det inte med att göra på samma sätt som man alltid har gjort. Det är avgörande att arbeta med nyskapande modeller, metoder och arbetssätt. ytterligare en dimension är att vi behöver bli ännu bättre på att utveckla ett tillåtande och kreativt klimat som stimulerar tillväxten av nya entreprenörer som vill starta företag.

Vår inspiration

”It´s just about people, it´s a mindset.”
Dave Carter

Vår inspiration och vår källa till kunskap och erfarenhet har kommit från det arbete som skett i Manchester och deras resa att gå från industrisamhälle till upplevelsesamhälle. Manchester var väldigt tidiga med att identifiera ”the creative industry” och att hitta former för att skapa arbetstillfällen och locka nya företag till regionen.

Vår sanning!

Vår sanning är att alla männinskor är smarta, kreativa, vill väl och att komma på lösningen. Vår övertygelse är att associationer mellan
människor förändrar och utvecklar världen.

En förutsättning för att skapa kreativitet är att dela vår sanning. Vi har fokus på den mentala och fysiska arenan där människor befinner sig. Hur skapar vi den ultimata platsen, både fysiskt och mentalt som bidrar till att utveckla människors kreativitet och entreprenörskap?


Idag & imorgon

”Tveka aldrig på att en liten grupp fokuserade, passionerade och drivna människor
kan förändra världen. De är de enda som nånsin gjort det.”
Margot Mead

Vi måste hitta fysiska och mentala platser som innebär att associationsutbytet och idégenereringen utvecklas. En till faktor är att när man arbetar med målgruppen finns ett behov av att det inte behöver gå så fort fram. Det tar tid att utveckla en idé. Att skapa ett nytt företag eller hitta en tillhörighet på arbetsmarknaden handlar om att erbjuda möjligheter för att bygga sitt eget nätverk.


Projektet har genomförts med stöd av,