Ett företagsamt Sverige?

Rapporten är framtagen av Entreprenörskapsforum 2019 och beskriver regionala skillnader i entreprenöriella aktiviteter, attityder, och ambitioner. Aspekter som undersöks är om regioner med hög grad av entreprenöriell aktivitet också har en befolkning som är mer positiv till entreprenörskap och har högre ambitioner för sina företag.
I studien mäts en mängd entreprenöriella aktiviteter, attityder och ambitioner i Sveriges län. Jämförelsen visar på en relativt stor variation mellan länen men även att de rankas olika beroende på vilka aspekter som studeras. I studien används data från GEM (Global Entrepreneurship Monitor) och befolkningsstatistik från SCB. Exempel på aktiviteter som mäts är:
• Andel av befolkningen som håller på att starta företag
• Etablerat företagsägande (mer än 3,5 år)
• Förväntad sysselsättningseffekt
• Konkurrens
• Innovativa produkter
• Upplevda affärsmöjligheter
• Upplevd förmåga
I rapporten görs ett försöka att sammanfatta länens entreprenörskapsklimat genom att slå ihop ranking från indikatorer som mäter entreprenöriella aktiviteter, attityder och ambitioner. I toppen återfinns då Halland, Jämtland och Stockholms län. I botten återfinns Dalarna och Värmland. En annan jämförelse görs genom en genomsnittlig ranking baserad på indikatorerna i rapporten. Även i denna jämförelse hamnar Halland i topp följt av Stockholm, Jämtland och Gotland. I botten återfinns Värmland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten.
Rapporten avslutas med en diskussion om vad som kan göras för att höja det regionala entreprenörskapet och vad som går att påverka regionalt indelade i lokalt företagsklimat, attraktiva boendemiljöer och infrastruktur. Exempel på aspekter som påverkar företagsklimatet är kommunala skattenivåer och serviceavgifter, tillgång till myndigheter samt förekomsten av fysiska mötesplatser för företagare och investerare. Inom området attraktiva boendemiljöer nämns god vård, omsorg och skola samt tillgång till natur, sport och kultur. En förbättrad infrastruktur gör det möjligt för entreprenörer att ta del av andra regioners kunskapsflöden. Men även att få tillgång till ett större utbud av investerare, företagstjänster och en större avsättningsmarknad för produkterna.

https://entreprenorskapsforum.se/


Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar forskning för att bidra till bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt. Verksamheten finansieras av forskningsstiftelser, intresseorganisationer, företag mfl


GEM är en årligen återkommande internationell enkätundersökning en entreprenöriella aktivitetet, ambitioner och attityder baserad på en enkätundersökning.

%d bloggare gillar detta: