Klump – en kulturologiinkubator

Klump Subtopia är det kreativa klustret Subtopias inkubator för personer som vill starta företag inom med konst, kultur och socialt entreprenörskap. Verksamheten har sin bas i Botkyrka kommun. De har tagit fram en inspirationsbok6 med handfasta tips kring skapandet av en inkubator för de kulturella och kreativa näringarna. Boken beskriver vad som krävs för en lyckad inkubatorverksamhet, deras metod samt några exempel på personer som startat företag. Vidare innehåller boken en diskussion kring kultur och företagande.

Förutsättningar – fem aspekter har definierats som avgörande för att lyckas med att skapa inkubatorn:
• Långsiktighet – en ägare som garanterar en långsiktigt hållbar verksamhet.
• Fysisk plats – lokaler som skapar en social plats där människor kan mötas och verka.
• Producentperspektivet – människorna som producerar kultur och arbetar med sociala innovationer ska vara utgångspunkt.
• Nisch – sammanhanget, som inkubatorn är del av, är ett betydelsefullt centrum inom en specifik nisch med såväl konstnärlig spets som amatörverksamhet, men även att det finns lokaler, stödsystem, arbetsmetoder och kontaktnät som är användbara.
• Varumärke- ett välkänt och erkänt varumärke ger tyngd och stolthet åt de företag som utvecklas inom inkubatorn samt attraherar nya talanger och attraktiva samarbetspartners.
Klump Subtopia bygger på fyra hörnstenar:
• Sammanhang genom att vara en del av det kreativa klustret
• Arbetsplats inkubatorn erbjuder ett flexibelt fullt utrustat kontor med tillgång dygnet runt.
• Sociala relationer – arbetar aktivt med att skapa gemenskap och en öppen kultur.
• Coachning – idéer avfärdas inte.
https://www.subtopia.se/wp-content/uploads/2016/03/KlumpologiSvWEBB.pdf

Med klump menas i det här sammanhanget en tät samling av människor

%d bloggare gillar detta: