NOVA – Normkreativ innovation

”Verktyg och metoder för normkreativ innovation” har tagits fram av Mariana Alves, universitets lärare på Konstfack och forskare vid arkitektur och designcentrum i Stockholm, Karin Ehrnberger, doktorand i Produktdesign vid KTH Stockholm, Marcus Jahnke, filosofie doktor i design och forskare vid SP Tekniska Forskningsinstitut samt Åsa Wikberg Nilsson, teknologie doktor och universitetslektor i industridesign vid Luleå tekniska universitet och finansierats av Vinnova.
Normkreativitet bygger på en medvetenhet om att normer och värderingar kan begränsa och diskriminera. Den kräver också ett analytiskt arbete som undersöker människors situation och behov samt ett kreativt arbete som omsätter kritik och kunskap till nya lösningar.
NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar. Materialet är baserat på praktisk erfarenhet och forskning från en mängd olika projekt och studier. Formatet är valt för att gynna kreativitet och samverkan. Fokus är på normer som diskriminerar, men egentligen är innehållet användbart i alla innovationssammanhang.
NOVA innehåller:
• En guide som beskriver materialets olika delar och hur de kan användas. Guiden innehåller också en beskrivning av den normkreativa innovationsprocessen med tips och vägledning i arbetet.
• Metoder som kan användas i den normkreativa innovationsprocessen.
• Taktiker som beskriver sätt att arbeta för att uppnå normkreativa lösningar.
• Beskrivningar om hur normer begränsar oss genom produkter, tjänster och miljöer.
• Exempel på normkreativa projekt
• En bildserie som kan användas som diskussionsunderlag.
Läs mer och ta del av materialet genom:
www.normkreativinnovation.tumblr.com

%d bloggare gillar detta: