Om metoden

Vår inspiration och källa till kunskap och erfarenhet har kommit från det arbete som skett i Manchester och deras resa från industrisamhälle till upplevelsesamhälle. Manchester var väldigt tidiga med att identifiera ”the creative industry” och att hitta former för att skapa arbetstillfällen och locka nya företag till regionen. Den röda tråden i deras arbete är inkludering och nyfikenhet inför grupper som annars inte har en plats i samhället. Manchester har arbetat horisontellt och lyckats förankra framtidsvisionen på alla nivåer. I Manchester har man aldrig sett några grupperingar som en belastning utan som en viktig del i att skapa en mångkulturell utvecklingsmotor. Projektets målgrupper besitter viktiga kvaliteter, så som erfarenheter och affärsidéer inom the creative industry och arts and crafts. Med detta som bakgrund har det varit naturligt att arbeta nära Manchester. Vår mentor i arbetet har varit Dave Carter, Manchester.

Forskaren säger!

Eva Hoff, lektor i psykologi vid Lunds universitet som har forskat på kreativitet de senaste 20 åren menar att det som krävs för att lyckas är att man:

.

Idéproduktionen

När vi genomfört en kreativ workshop har deltagarna skapat massor med konceptidéer. Då är det viktigt att analysera dem utifrån ett marknadsperspektiv.

Idag & imorgon

Vi måste hitta fysiska och mentala platser som utvecklar associationsutbytet och idégenereringen. Vår målgrupp har inget behov av att det ska gå fort fram. Det tar tid att utveckla en idé.


”Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert”. Pippi Långstrump


%d bloggare gillar detta: