Forskaren säger!

Eva Hoff, lektor i psykologi vid Lunds universitet som har forskat på kreativitet de senaste 20 åren menar att det som krävs för att lyckas är att man:

1 Skapar flexibilitet i arbetssättet
2 Ger beröm för nytänkande
3 Uppmuntrar utmaningar
4 Har ett gott samarbete
5 Skapar ett öppet klimat med humor och lekfullhet
6 Ger deltagaren självständighet i lärandet – att
hen får planera själv
7 Ger eleven inflytande – demokrati
8 Skapar gedigna baskunskaper – att ha något att
vara kreativ kring
Källa: Eva Hoff, Forskning.se, vetenskaphalsa.se

Kreativitet är förmågan att skapa nya och nyttiga idéer, produkter eller uttryck. Det handlar om att lösa problem som tidigare varit okända och att kunna komma på fler lösningar än bara en. Fantasin är en viktig resurs som vi behöver, även som vuxna. Genom fantasin provar vi olika hypoteser och ser möjliga utfall av eventuella handlingar. Kreativitet och självkänsla hänger nära samman. Din självkänsla växer många gånger i en kreativ miljö och kreativiteten kan blomma ut när du känner dig trygg och får spelrum för ett fritt tänkande. Kreativitet handlar också om att utmana sig själv och att tro på att du klarar av att lösa en uppgift.

%d bloggare gillar detta: