Idéproduktionen & omvärldsspaningen


”Omvärldsspaning är konsten att klia sig innan det börjar klia” – Peter Sellers


När vi genomfört en kreativ workshop har deltagarna skapat massor med konceptidéer. Då är det viktigt att analysera dem utifrån ett marknadsperspektiv. Av de idéer som kommer fram under en workshop är 50% ogenomförbara, 25% genomförbara, men kräver stora investeringar och resterande 25% är helt klart genomförbara. Nästa fas blir att sätta idéerna i ett marknads-, och omvärldsperspektiv. Inom vilka branscher och var de passar in. Här använder vi oss av omvärldsspaning, detta för att se relevansen i idéerna och hitta ett nätverk av organisationer och kompetenser som behövs för att förverkliga dessa. Med andra ord, hjälpa deltagarna att komma vidare med konkreta aktiviteter, att bli företagare eller skapa förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden.

%d bloggare gillar detta: